Trusted Shops Login

 • Garantiegeval declareren
 • Status garantie controleren
 • Beoordelingen afgeven/aanpassen
 • Beoordelingen becommentariëren
 • Garantieclaim bewerken
 • Aanvullende opties boeken

Als er een keurmerk op staat,
is er ook kopersbescherming!

Beveilig gemakkelijk en binnen enkele
seconden voordelig of zelfs gratis elke aankoop

Log nu in en controleer de status
Slide1

Bij het model Classic sluit u direct na bevestiging van de bestelling de kopersbescherming af.

Slide2

Voeg producten aan het winkelmandje toe en volg het bestelproces.

Slide3

Onmiddellijk na de bevestiging van de bestelling wordt de gratis kopersbescherming u eenmalig aangeboden.

Slide4

Controleer de gegevens over de bestelling en uw persoonlijke gegevens. Door ter bevestiging de knop in te drukken wordt de kopersbescherming geactiveerd.

Slide5

Bij het model Excellence sluit u tijdens het bestelproces de kopersbescherming af tegen een geringe vergoeding en bent u tot 20.000 euro verzekerd.

Slide6

Voeg producten aan het winkelmandje toe en volg het bestelproces.

Slide7

Nog voor het afsluiten van de bestelling wordt de kopersbescherming aangeboden. Normaal gesproken is het vooraf voorgestelde bedrag voldoende om als dekking te dienen.

Slide8

Wanneer u de kopersbescherming heeft geactiveerd, bent u financieel verzekerd bij niet-levering of niet-terugbetaling.

Twee modellen voor een veilige aankoop: zo activeert u de kopersbescherming

Elke webwinkel die het Trusted Shops Keurmerk draagt, biedt u betrouwbare kopersbescherming. Om onbezorgd uw bestelling te kunnen plaatsen en te betalen, bent u na betaling beschermd tegen het verlies van het door u betaalde bedrag in geval van niet-levering of na terugzending van de goederen - ongeacht de betaalmethode.

Bij het Classic-model wordt kopersbescherming aangeboden na de bestelling, bij het Excellence-model al in het winkelmandje. In het Trusted Shops Certificaat kunt u zien welk van de twee modellen de webwinkel aanbiedt.

Classic-model: kopersbescherming direct na de bestelling activeren

Het Classic-model is voor u gratis. Elke bestelling kan tot maximaal 2.500,- euro worden beschermd. De gratis kopersbescherming wordt u direct na de bestelling in de webwinkel aangeboden. Controleer de gegevens in het formulier en activeer de kopersbescherming door deze te bevestigen.

Excellence-model: kopersbescherming aan het winkelmandje toevoegen

Het Excellence-model biedt u een bescherming van uw bestelling tot een bedrag van 20.000,- euro. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ofwel stelt de webwinkel u een bedrag voor dat als dekking hoog genoeg is, of u bepaalt zelf tot welk bedrag uw aankoop beschermd moet worden. Omdat u bij het Excellence-model de kopersbescherming als een product aan het winkelmandje toevoegt, wordt dit bij het afsluiten van de bestelling automatisch voor u geactiveerd.

De kosten voor de Trusted Shops Kopersbescherming Excellence zijn afhankelijk van het totaalbedrag van uw bestelling.

 • Bedrag in het winkelmandje
 • £ 500,00
 • £ 1.500,00
 • £ 2.500,00
 • £ 5.000,00
 • £ 10.000,00
 • £ 20.000,00
 • Kosten voor de Kopersbescherming Excellence
 • £ 0,98
 • £ 2,94
 • £ 4,90
 • £ 9,80
 • £ 19,60
 • £ 39,20

 

Prijzen incl. BTW.

Bij een verzekeringsduur van 60 dagen moeten de bovenstaande prijzen worden vermenigvuldigd met factor 2, bij een verzekeringsduur van 90 dagen met factor 3, bij een verzekeringsduur van 120 dagen met factor 4.


Kopersbescherming Classic

U kunt uzelf tot een bedrag van EUR 2500 beschermen tegen het verlies van uw betaling indien er niet geleverd wordt of na retournering van de artikelen, ongeacht de betalingswijze. De winkel draagt de kosten van de kopersbescherming voor u!

Kopersbescherming Excellence

Tegen een kleine vergoeding kunt u uzelf tot EUR 20.000 beschermen tegen het verlies van uw betaling (ongeacht de betalingsmethode) indien er niet geleverd wordt of na retournering van de artikelen.

Terug naar boven Etikett mit Schloß drauf

Trusted Shops Kopersbescherming biedt een veilige garantie gedurende 30, 90 of 120 dagen

Het begin van de Trusted Shops Kopersbescherming komt overeen met de datum van uw bestelling bij een van onze gecertificeerde webwinkels (verschuiven van het begin van de looptijd is niet mogelijk). De Trusted Shops Kopersbescherming loopt afhankelijk van de webwinkel 30, 90 of 120 dagen. De exacte duur kunt u te allen tijde bekijken in het certificaat van de webwinkel (een klik op het Trusted Shops Zegel opent het certificaat van de webwinkel) of rechtstreeks in het aanmeldingsformulier voor de kopersbescherming – bekijk hier een voorbeeld.

De Trusted Shops Kopersbescherming kan in het systeem van Trusted Shops tot en met het einde van de looptijd van de garantie eenmalig met 30 dagen worden verlengd. Na afloop van deze verlenging kan bij Trusted Shops een aanvraag voor terugbetaling van de aankoopprijs worden ingediend.


Garantieperiode

De garantieperiode kan per winkel verschillen. U kunt op het certificaat van de winkel zien of die voor 30, 60, 90 of zelfs 120 dagen geldt.

Shop optimierte Garantielaufzeiten Verlängerung +30 Tage

Zo verlengt u de Trusted Shops Kopersbescherming met 30 dagen

Na het afsluiten van de kopersbescherming ontvangt u een e-mail van Trusted Shops. In het bericht staat een link waarmee u bij Trusted Shops kunt inloggen.

Om de kopersbescherming in het systeem te verlengen, klikt u op „ Feedback geven“. De volgende stappen worden u daarna duidelijk uitgelegd..

Wanneer u de kopersbescherming wilt stopzetten, klikt u op „Mijn bestelling is afgesloten“.

Terug naar boven

Uw eigen Trusted Shops account: het overzicht van uw garanties.

Wanneer u voor de eerste keer iets in een gecertificeerde webwinkel koopt en de kopersbescherming activeert, ontvangtt u automatisch een Trusted-Shops-account voor uw e-mailadres. Hier worden alle kopersbeschermingsgaranties overzichtelijk weergegeven die u met dit e-mailadres heeft geactiveerd bij het online winkelen in de gecertificeerde webwinkels. Zo kunt u in één oogopslag de status van alle garanties bekijken.

Wanneer u de login-gegevens van uw account bent vergeten, stuurt Trusted Shops op verzoek de gegevens naar het vermelde e-mailadres zodat u weer op uw account kunt inloggen. Met deze login-gegevens heeft u toegang tot het servicegedeelte van Trusted Shops. Daar kunt u bijvoorbeeld ook problemen met bestellingen melden.

Heeft u de Trusted Shops Kopersbescherming bij een bestelling geactiveerd? Log in en bekijk in één oogopslag wat de status van uw garantie is!

Log nu in en controleer de status
Terug naar boven

Let wel op de garantievoorwaarden

De Trusted Shops Garantie, een geld-terug-garantie, is onderdeel van de Trusted Shops Kopersbescherming en verzekert u tegen het verlies van de aankoopprijs. Andere diensten zijn de klantbeoordelingen en geschillenbeslechting.

Om te zien wat u in het geval van schade moet doen om aanspraak te maken op garantie, verwijzen wij u naar de voorwaarden van de Trusted Shops Garantie.

Algemene voorwaarden voor de Trusted Shops-garantie ▼

image

We raden u aan deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

Garantievoorwaarden sluiten
PDF versiePrint

Voorwaarden voor de Trusted Shops garantie

10.07.2014
 • I. Prestaties

  De Trusted Shops garantieverstrekker* (Garantieverstrekker) biedt u als klant van een gecertificeerde online shop resp. online reisorganisatie met de Trusted Shops garantie onderstaande bescherming, indien u voldoet aan de in II. genoemde voorwaarden.

  a) restitutie van de aankoopprijs van het besteld product indien de online shop de bestelde goederen niet levert;

  b) restitutie van de aankoopprijs van het besteld product na terugzending van de goederen aan de online shop;

  c) restitutie van de reissom indien de online reisorganisatie de reisbescheiden niet heeft toegestuurd;

  d) restitutie van de vergoeding indien de overeengekomen diensten niet werden uitgevoerd; en

  e) vergoeding van uw eigen risico tot een hoogte van EUR 50,-- in het geval van misbruik van uw creditcard in verband met uw online aankoop bij een online shop of online reisorganisatie.

  Garantieclaims worden in opdracht van de garantieverstrekker* door Trusted Shops GmbH afgehandeld.

  II. Voorwaarden

  1. Totstandkoming van de Trusted Shops garantie

  U heeft bij een van de door Trusted Shops GmbH gecertificeerde online shops een product besteld of een dienst afgenomen of bij een online reisbureau een reis geboekt, deze betaald (bijv. per creditcard) en u heeft zich daarbij aangemeld voor de Trusted Shops garantie. De Trusted Shops garantie voor de betreffende bestelling is door de garantieverstrekker via Trusted Shops GmbH per e-mail bevestigd onder vermelding van een transactienummer.

  2. Uitkering van de garantie

  De Trusted Shops garantie geldt uitsluitend voor bestellingen, waarbij binnen de overeengekomen garantietermijn** na plaatsing van de bestelling bij de online shop een van de onderstaande claimsituaties (a – e) optreedt. In het geval van terugkerende gebreken geldt de Trusted Shops Garantie uitsluitend voor de eerste ingediende claim. Wanneer deze overeenkomstig de garantievoorwaarden afgehandeld is, zijn verdere aanspraken op garantie uitgesloten.

  a) Restitutie van de aankoopprijs indien de online shop de bestelde goederen niet levert:

  Ten laatste 5 kalenderdagen voor afloop van de overeengekomen verzekeringstermijn wordt u door Trusted Shops GmbH per e-mail opgeroepen zich terug te melden. Indien de bestelde goederen tot aan dit moment niet of niet volledig geleverd zijn, moet u dit overeenkomstig nummer III bij Trusted Shops GmbH melden. Bij bestellingen door personen die geen consument zijn geldt de levering door overdracht aan de bezorgdienst als uitgevoerd.

  Trusted Shops GmbH neemt na een melding van niet-levering de verdere afhandeling met de online shop van u over. Wanneer de online shop vervolgens de aankoopprijs niet binnen 30 kalenderdagen aan u terugbetaalt, wordt het bedrag op basis van de Trusted Shops garantie door de garantieverstrekker* ter hoogte van het overeengekomen dekkingsbedrag aan u betaald.**

  De Trusted Shops garantie geldt niet als dekking voor overige vorderingen op de online shop, die geen betrekking hebben op de koopovereenkomst (bijv. kosten voor mobiele telefonie, tegoedbonnen en/of premies), evenmin als dekking voor eventuele vorderingen tot schadevergoeding, ongeacht van welke aard.

  b) Restitutie van de aankoopprijs na terugzending van de goederen aan de online shop:

  U heeft recht op restitutie van de koopsom en de kosten voor de terugzending van de goederen, die wettelijk niet door u betaald hoeven te worden, indien u uw recht op ontbinding of recht op teruggave overeenkomstig de voorschriften van de op afstand gesloten verkoopovereenkomst *** binnen de daarvoor gestelde termijn heeft uitgeoefend en de goederen aan de online shop heeft geretourneerd, met inachtneming van de hiervoor geldende voorwaarden en termijnen zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. Hierbij moet de mogelijkheid geboden worden, de verzending op afstand te volgen (bijv. bij aangetekende pakketten; dit is niet verplichte voor kleine zendingen). Let hierbij op dat bepaalde goederen volgens de voorschriften van aankopen op afstand zijn uitgesloten van terugzending (bijv. bederfelijke levensmiddelen of op maat gemaakte producten) en dat de online shop mag wachten met terugbetalen totdat hij de goederen heeft ontvangen, of totdat u bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn verzonden. U dient de retournering van de goederen bij Trusted Shops GmbH, overeeenkomstig artikel III, te melden . Indien de online shop vervolgens de aankoopprijs, en de wettelijk door u niet te dragen kosten van de terugzending, niet binnen 30 kalenderdagen na afloop van de overeengekomen dekkingstermijn** heeft terugbetaald, wordt het bedrag tot aan de overeengekomen dekking**, in het kader van de Trusted Shops garantie door de garantieverstrekker aan u betaald.

  De Trusted Shops garantie dient bij retourzendingen niet ter dekking van garantie-aanspraken.

  c) Restitutie van de reissom indien de online reisorganisatie de reisbescheiden niet heeft toegestuurd.

  U heeft recht op restitutie van de reissom, indien de online reisorganisatie u de betreffende reisbescheiden niet heeft toegestuurd. U heeft eveneens recht op restitutie van de reissom, indien de online reisorganisatie de betreffende reisbescheiden niet op het overeengekomen afhaalpunt (bijv. balie op de luchthaven) aan u ter beschikking heeft gesteld. Voorwaarden hiervoor zijn (1) dat de reis door bovenstaande situatie niet aangevangen kon worden of dat de online reisorganisatie geen geschikte vervangende reis (hiervoor mag een redelijke toeslag van 30% worden berekend) heeft aangeboden, (2) dat u in het bezit bent van een bewijs dat u de reis heeft geboekt, (3) dat u het schadegeval, overeenkomstig artikel III na afloop van de aangekondigde bezorgdatum meldt,

 • (4) dat u, in het geval u de reisbescheiden persoonlijk had moeten afhalen, een schriftelijke verklaring kunt overleggen van de medewerkers, die u de reisbescheiden hadden moeten overhandigen, waarin wordt bevestigd dat de reisbescheiden ontbreken en dat het onmogelijk was om te vertrekken. Bovenstaande voorwaarden dienen gestaafd te worden met geldige bewijzen. Indien de online reisorganisatie de reissom niet binnen 30 kalenderdagen na melding bij Trusted Shops GmbH heeft terugbetaald, dan wordt u het bedrag op basis van de Trusted Shops garantie tot aan het maximaal overeengekomen dekkingsbedrag** terugbetaald. Indien u binnen één kalendermaand recht heeft op meerdere uitkeringen van de Trusted Shops garantie en het totaalbedrag van de reissommen hoger is dan het maximale dekkingsbedrag**, ontvangt u ter compensatie van alle gemelde schadegevallen van de Trusted Shops garantie een eenmalige uitkering van de overeengekomen maximale gedekte som**.

  De Trusted Shops garantie biedt geen bescherming tegen een eventuele insolvabiliteit van de online reisorganisatie en is ook geen aanvulling hierop (bijv. na overschrijding van de maximaal gedekte reissom); voor een dergelijke dekking dient u een reisverzekering af te sluiten. Schadegevallen, die gedekt worden of mogelijk gedekt kunnen worden door een annuleringsverzekering, vallen eveneens buiten de Trusted Shops garantie. Dit geldt tevens voor aanvullende uitkeringen (bijv. na overschrijding van de maximaal gedekte reissom of het eigen risico); hiervoor dient u een annuleringsverzekering af te sluiten.

  d) Restitutie van de vergoeding, indien de overeengekomen diensten niet worden uitgevoerd.

  U kunt aanspraak maken op een vergoeding, indien een online shop bestelde diensten niet uitvoert en de online shop hiervoor verantwoordelijk is. Indien de bestelde diensten niet binnen de overeengekomen dekkingstermijn** na plaatsing van de bestelling bij de online shop c.q. op de voor de levering overeengekomen datum werden geleverd, dient u dit, overeenkomstig artikel III aan Trusted Shops GmbH te melden. Trusted Shops GmbH neemt dan de verdere afwikkeling met de online shop van u over. Indien de online shop vervolgens de door u betaalde vergoeding niet binnen 30 dagen aan u restitueert, wordt het betreffende bedrag op basis van de Trusted Shops garantie tot het maximaal overeengekomen dekkingsbedrag** door de garantieverstrekker aan u terugbetaald.

  De Trusted Shops garantie geldt niet als dekking voor garantieclaims van al bestaande dienstverleningsovereenkomsten, maar omvat alleen de restitutie van vergoedingen voor overeengekomen diensten, die niet uitgevoerd worden. De garantie is niet van toepassing op terugvorderingen ten opzichte van de online shop, die eventueel ten gevolge van de gebruikmaking van het recht op ontbinding kunnen ontstaan.

  e) Vergoeding van het eigen risico in geval van misbruik van uw creditcard.

  Indien de creditcardmaatschappij bij frauduleus gebruik van uw creditcard een betaling annuleert, en indien het frauduleuze gebruik van uw creditcard duidelijk een gevolg is van een betaling met dezelfde creditcard tijdens de gedekte online transactie, compenseert de verzekering een eventueel eigen risico tot een hoogte van EUR 50,--.

  III Schadegevallen melden en aantonen

  Op de homepage van Trusted Shops GmbH vindt u een pagina, waarop u onder vermelding van uw transactienummer uw claim kunt melden. U kunt uw garantieclaim ook schriftelijk of per e-mail indienen. In dat geval dient u de naam van de online shop of de online reisorganisatie en het nummer van de bestelling of koopovereenkomst verplicht te vermelden. De melding dient binnen de overeengekomen dekkingstermijn plaats te vinden.

  Wanneer het pakket is overgedragen aan een bezorgdienst, wordt vermoed dat de bestelde goederen bezorgd en door u ontvangen zijn; hoe u in dergelijke gevallen de niet-levering kunt aantonen, leest u in de Algemene Leveringsvoorwaarden van de betreffende bezorgdienst (bijv. onmiddellijke melding van het schadegeval en indiening van een klacht bij Post NL). Wanneer de online shop de levering door het postbedrijf (bijv. aan de buren) aantoont, dient u een geschikt bewijs van niet-levering te overleggen (bijv. door middel van een beëdigde verklaring). Binnen 7 kalenderdagen na een aanvraag voor terugbetaling van de koopsom dient bewijs van alle betalingen en retourzendingen (bijv. kopie van een rekeningafschrift, ontvangstbewijs rembourszending, kopie van het afhaalbewijs van het postkantoor, getuigenverklaringen) aan Trusted Shops te worden overgelegd.

  De uitvoering van een dienst wordt vermoed indien u deze mondeling accepteert, dan wel door ondertekening bevestigt (bijv. op de offerte) of bij diensten, die een levering omvatten, indien de levering door de bezorgdienst of de dienstverlener zelf heeft plaatsgevonden en door u werd geaccepteerd; bovendien zijn de voorschriften voor het aantonen van niet-levering overeenkomstig van toepassing. Voor de levering van digitale inhoud welke zich niet op een materiële drager bevindt, maar in digitale vorm wordt geleverd, wordt de overeenkomst als zijnde uitgevoerd vermoed na afloop van de gegevensoverdracht.

  IV. Verplichting tot schadebeperking en overdrachtsovereenkomst

  U bent verplicht om alle passende maatregelen te treffen om een schadegeval te vermijden, bijvoorbeeld door een rembourszending te weigeren, wanneer u op het moment van levering bekend is dat een online shop failliet is. Wanneer de mogelijkheid bestaat, een reeds uitgevoerde betaling te annuleren of op andere wijze (bijv. afschrijving terugboeken, creditcardbetaling annuleren) ongedaan te maken, dan bent u verplicht hiervan gebruik te maken, voordat u aanspraak kunt maken op de Trusted Shops garantie.

  Zodra u daadwerkelijk als gevolg van de Trusted Shops garantie een terugbetaling ontvangt, dient u meteen en onherroepelijk alle aanspraken en eisen ten opzichte van de online shop resp. online reisorganisatie en derden met alle daaruit voortvloeiende rechten aan de garantieverstrekker over te dragen. De garantieverstrekker accepteert de overdracht.

 • V. Herroepingsrecht voor consumenten

  Consumenten hebben het onderstaande ontbindingsrechtrecht.

  ************************************************************

  ************************************************************

  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15c, 50823 Keulen, Tel.: +49 221 77536 77, Fax: +49 221 77536 89; service@trustedshops.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd.; in ieder geval zullen u voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

  Als u heeft verzocht om de verrichting van de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

  Einde van de informatie over het herroepingsrecht


  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

  Aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, Fax: +49 221 77536 89, service@trustedshops.com:

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de

  - verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

   

  (*)Doorhalen wat niet van toepassing is

  ************************************************************

  ************************************************************

 • VI. Slotbepalingen

  Op deze overeenkomst en alle geschillen, die daaruit voortvloeien c.q. hiermee verband houden, is uitsluitend Duitse recht van toepassing. Bij overeenkomsten met een consument geldt deze keuze voor de wet slechts voor zover de bescherming door dwingendrechtelijke bepalingen van de wetten van de staat, waarin de consument zijn verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

  De taal waarin de overeenkomst is opgemaakt, is Nederlands.

  Klachten kunt u richten aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, het Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen -, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

  * De Trusted Shops Garantie wordt u aangeboden door een van onderstaande Trusted Shops garantieverstrekkers:

  1. Atradius Kreditversicherung, Vestiging van Atradius Credit Insurance N.V., Opladener Straße 14, D-50679 Keulen, Hoofdgemachtigde: Dr. Thomas Langen, Amtsgericht Keulen, handelsregister nummer HRB 53815,Hoofdactiviteit: Kredietverzekering

  2. TCRe Germany, Vestiging van TRADE CREDIT Re Insurance Company S.A., Spichernstraße 6a, D-50672 Keulen, Hoofdgemachtigde: Robert Brixius, Amtsgericht Keulen, handelsregister nummer HRB 62129, Hoofdactiviteit : Kredietverzekering

  De betreffende garantieverstrekker wordt door Trusted Shops GmbH geselecteerd en na aanmelding voor de kopersbescherming aan u per e-mail meegedeeld.

  ** Het certificaat met daarin de hoogte en de looptijd van de dekking kunt u bekijken door in de betreffende online shop op het keurmerk te klikken. Deze worden na plaatsing van een bestelling ook per e-mail aan u bevestigd. De garantietermijn kan 30, 60, 90 of 120 kalenderdagen bedragen.

  *** Voor consumenten uit Zwitserland geldt voor overeenkomsten gesloten met een online shop een herroepingsrecht van 14 dagen volgens de Richtlijne 2011/83/EU.


Garantievoorwaarden sluitenschließen
Terug naar boven

Garantie met een doordacht systeem: zo helpt Trusted Shops u bij problemen met bestellingen

De bestelde goederen komen niet binnen de vermelde periode bij u aan? Zijn er problemen na de bestelling of na het terugsturen van de goederen? Met Trusted Shops vindt u snel een oplossing en wanneer er sprake is van een garantie, krijgt u uw geld terug. Tijdens de garantieperiode heeft de webwinkelier de mogelijkheid om bestaande problemen op te lossen, bijvoorbeeld door het controleren van de distributieketen: vanaf de ontvangst van goederen van de fabrikant of groothandel tot de verzending van de goederen naar logistieke bedrijven en leveranciers.

Kort voor afloop van de looptijd van de garantie wordt u door ons per e-mail aan aan uw terugkoppeling herinnert.
Wordt het probleem niet tot aan dit tijdstip, log dan in bij Trusted Shops en laat in het systeem een bericht achter. Hiervoor heeft u tot en met de afloop van de kopersbescherming de tijd. De garantie wordt dan met 30 dagen verlengd en Trusted Shops komt vervolgens in actie. Het Trusted Shops Serviceteam neemt het contact met de webshop van u over, zorgt voor een snelle afhandeling en houdt zich bezig met de financiële details.

Log nu in en controleer de status