Impressum & gegevensbescherming

Juridische informatie en privacy verklaring

Colofon

Vestiging Benelux

Trusted Shops Benelux N.V.
Overhoeksplein 1
1031 KS Amsterdam, Nederland

Tel: +31 20 709 12 35
E-mail: service@trustedshops.nl
Website: www.trustedshops.nl

KVK: 74930915
BTW-nummer: NL860078085B01

Persoon verantwoordelijk onder § 5 van de Duitse telecommunicatiewet (TKG) voor www.trustedshops.nl is:

Hoofdkantoor

Trusted Shops AG
Subbelrather Strasse 15c
50823 Keulen, Duitsland

Tel.: +31 20 7091 235
E-Mail: service@trustedshops.nl

Regionale rechtbank Keulen
Handelsregister (HRB) 113040
Internationaal belastingnummer: DE 812 947 877

Vertegenwoordigend bestuur:
Jean-Marc Noël (Voorzitter), Michael Burdack

Voorzitter van de raad van commissarissen:
Ulrich Hafenbradl

Verantwoordelijke voor eigen inhoud: Christoph Winter

c/o Trusted Shops AG
Subbelrather Strasse 15c
50823 Keulen, Duitsland

Jeugdbescherming officer volgens § 7 JMStV: Frieder Schelle, jugendschutz@trustedshops.de

Trusted Shops AG staat onder registratienummer (D-B6MZ-QKA67-38) als verzekeringsagent met licentie ingeschreven in het register van agenten conform art. 34d, lid 1, Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie(GewO) (www.vermittlerregister.info). De bevoegde vergunningverlenende en toezichthoudende autoriteit is de Kamer van Koophandel en Industrie Keulen, Unter Sachsenhausen 10-26, 50667 Keulen (https://ihk-koeln.de/). Trusted Shops AG is lid van de Kamer van Koophandel en Industrie van Keulen.

Beroepsreglementen betreffende verzekeringsbemiddeling:

– art. 34d Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie(GewO)
– art. 59 – 68 Wet op de verzekeringsovereenkomst (VVG)
– Verzekeringsbemiddelingsverordening (VersVermV)

De beroepsreglementen kunnen via de door het Federale Ministerie van Justitie en juris GmbH geëxploiteerde website www.gesetze-im-internet.de worden ingezien en opgehaald.

Informatie over geschillenbeslechting

Informatie over onlinebeslechting van geschillen overeenkomstig artikel 14, lid 1, ODR-Verordening: De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting ter beschikking dat u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt vinden.

Informatie over geschillenbeslechting in overeenstemming met art. 214 Wet op de verzekeringsovereenkomst (VVG) in samenhang met de VVG-verordening voor bemiddelingsorganen

Als verzekeringsbemiddelaar is Trusted Shops AG verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure in overeenstemming met art. 214 VVG in samenhang met de VVG-verordening voor bemiddelingsorganen.

De volgende instantie is verantwoordelijk:

Versicherungsombudsmann e.V.,
Postbus 080632, 10006 Berlin (Berlijn – Duitsland)
https://www.versicherungsombudsmann.de/

Privacy verklaring

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.

Communicatie via e-mail en contactformulier

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor het verwerken van uw contact of het openen van een klantaccount conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG en u kunt de contactpersoon niet zonder deze informatie sturen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw vragen te verwerken.

Wij hebben serviceproviders ingeschakeld voor de technische afhandeling van uw vragen namens ons. Deze dienstverleners zijn gevestigd in de VS en zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Na volledige verwerking van de aanvraag worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Voor een kortere laadtijd maken we voor sommige aanbiedingen ook gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network (“CDN”), waarbij webapparaten worden geleverd via webservers van een CDN-provider die voor ons werkt in het kader van orderverwerking. Toegangsgegevens worden ook dienovereenkomstig verzameld op de webservers van de provider. Wij maken gebruik van een CDN-provider die gevestigd is in de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Deze dient volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG de bescherming van onze legitieme belangen in de juiste presentatie van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten voor derden
In het kader van de verwerking namens ons leveren derden ons hosting- en presentatiediensten voor onze websites. Voor de hosting van de betreffende website maken wij gebruik van de volgende serviceproviders:

trustedshops.be: Amazon Web Services (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109-5210, USA

We zijn met AWS overeengekomen om standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU toe te passen om passende garanties te bieden op grond van de art. 46 para. 2 lit. c AVG.

Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze webpagina’s of in vormen voor de hieronder beschreven doeleinden worden verzameld, worden op de servers van de desbetreffende serviceprovider verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Gegevensverzameling en gebruik voor het gebruik van Trusted Shops producten

Aanmelding voor Trusted Shops Basic of PLUS voor kopers

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze diverse diensten ontvangt u bij uw aanmelding voor de diensten, bijvoorbeeld als bijlage bij de gebruiksvoorwaarden.

Aanmelding voor het lidmaatschap van Trusted Shops voor onlinewinkels

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het lidmaatschap van Trusted Shops voor onlinewinkels vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://business.trustedshops.be/nl/juridische-informatie.

Sollicitatie voor een functie bij Trusted Shops

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie bij Trusted Shops is gekoppeld aan de vacature.

Verzenden van een beoordeling

Wanneer u een beoordeling afgeeft via het Trusted Shops-beoordelingssysteem, hebben wij en het bedrijf dat u beoordeelt in het kader van de gebruiksovereenkomst voor het beoordelingssysteem conform art. 6, lid 1, eerste alinea, punt b) AVG uw e-mailadres nodig om de geldigheid en betrouwbaarheid van de beoordeling te controleren en om – indien nodig – contact met u op te kunnen nemen voor de afhandeling van eventuele klachten en de verificatie van de afgegeven beoordeling.

Het e-mailadres wordt met dit doel samen met het bestelnummer en de gegeven beoordeling opgeslagen en doorgegeven aan het beoordeelde bedrijf.

Bij de afgifte van productbeoordelingen worden bovendien de URL en de afbeelding, de naam, de SKU, het GTIN en het MPN van het product en de naam de fabrikant opgeslagen.

Om het beoordelingssysteem betrouwbaar te kunnen vormgeven, inhoudelijk onjuiste of vervalste beoordelingen te voorkomen en om een goed functionerend beoordelingssysteem te garanderen, wordt bij het verzenden van de beoordeling ook uw IP-adres doorgegeven.

Dit dient ter waarborging van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij het voorkomen van misbruik en de bescherming van onze systemen overeenkomstig art. 6, lid 1, eerste alinea, punt f) AVG.

Het IP-adres wordt maximaal 7 dagen bij de beoordeling opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Als u een beoordelingsherinnering van de beoordeelde onderneming ontvangt via de Trusted Shops systemen, waarbij de beoordeelde onderneming u vraagt om een beoordeling achter te laten op een ander beoordelingsplatform dan het Trusted Shops Review System, dan is de informatie over de gegevensbescherming van de betreffende platformaanbieder van toepassing. Trusted Shops is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op andere beoordelingsplatform. Voor het versturen van herinneringsbrieven en het plaatsen van beoordelingen op het Trusted Shops Review System blijven de Trusted Shops gebruiksvoorwaarden voor kopers en de hier weergegeven informatie over de gegevensbescherming van toepassing.

Indienen van een rating

Als u een evaluatie via het Trusted Shops evaluatiesysteem indient, hebben wij en het geëvalueerde bedrijf uw e-mailadres in het kader van het gebruikerscontract nodig voor het evaluatiesysteem overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder S. 1 b AVG om de geldigheid en betrouwbaarheid van de evaluatie te waarborgen en – indien nodig – contact met u op te nemen om eventuele klachten op te helderen en de ingediende evaluatie te controleren. Het e-mailadres wordt hiertoe samen met het ordernummer en de ingezonden evaluatie opgeslagen en doorgegeven aan het geëvalueerde bedrijf.

Wanneer u een productbeoordeling indient, worden ook de URL van het product en de productafbeelding, de productnaam, het product SKU, GTIN en MPN, en de fabrikant opgeslagen.

Om het classificatiesysteem veilig te maken, om onjuiste of vervalste classificaties te voorkomen en om de goede werking van het classificatiesysteem te verzekeren, verzamelen wij ook uw IP-adres wanneer u een classificatie opgeeft. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in het voorkomen van misbruik en de bescherming van onze systemen die primeren in het proces van belangenafweging met de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG. Het IP-adres wordt maximaal 7 dagen opgeslagen voor de evaluatie en vervolgens gewist.

Sociaal inloggen via Facebook of Google
U kunt uw Trusted Shops kopersaccount koppelen aan uw Facebook- of Google-account.

Facebook, Inc. en Google LLC zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Zij zijn gecertificeerd onder het privacyscherm tussen de EU en de VS. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Google is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland  (www.google.nl). Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.

In het geval van een koppeling tussen de accounts hoeft u zich alleen bij Facebook of Google te authenticeren met behulp van uw inloggegevens om bij uw Trusted Shops-klantaccount voor kopers te worden ingelogd. Daartoe wordt u bij de eerste keer dat u een link tot stand brengt, gevraagd in te stemmen met de overdracht van de volgende gegevens aan Trusted Shops:

Facebook: E-mailadres, naam, profielfoto, leeftijdsgroep (bijv. 35-39 jaar), taal, land en andere gegevens die u op uw Facebook-profiel openbaar hebt gemaakt.

Google: E-mailadres, naam, profielfoto en andere gegevens die u op uw Google-profiel hebt geplaatst, voor zover deze openbaar zijn.

De gegevens die Trusted Shops van Facebook of Google ontvangt, worden gebruikt om u op basis van uw toestemming volgens de kunst te helpen bij het ontwerpen van uw art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG. Facebook ontvangt het e-mailadres van Trusted Shops de eerste keer dat het wordt gekoppeld om u als gebruiker te identificeren, en daarna alleen de ID die voor u is ingesteld als authenticatie tussen de twee systemen. Facebook of Google ontvangt geen verdere gegevens. U kunt de accounts op elk gewenst moment ontkoppelen en de overdracht van gegevens met het oog op de toekomst herroepen door uw instellingen op Facebook (hier) of Google (hier) te wijzigen.

Gegevensoverdracht

Indien u goederen heeft besteld, die wij u per post toesturen, geven wij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens conform de stand van de techniek art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. b AVG aan de met de levering belaste rederij indien dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder die is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.

E-mail nieuwsbrief en postreclame

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven of uw gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door u verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming conform de stand van de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

E-mailreclame met aanmelding voor de gepersonaliseerde nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven of uw gegevens verstrekt om een document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door u verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming conform de stand van de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG. De nieuwsbrief met tips & tricks uit de wereld van de online handel, evenementen, wedstrijden en onze producten, leden en partners is gericht op uw specifieke interesses en geeft u relevante informatie over de betreffende onderwerpen.

Door uw aanmelding voor de ontvangst van onze gepersonaliseerde nieuwsbrief, gaat u er ook mee akkoord dat wij uw klikgedrag (welke links u aanklikt en opent) in de nieuwsbrief kunnen volgen en evalueren. Dit gebeurt door de informatie over uw klikgedrag te koppelen aan uw persoonlijke gebruikersprofiel in onze interne klantenadministratiesysteem. Deze link maakt het mogelijk om bovengenoemde informatie nauwkeurig te evalueren in relatie tot uw persoon en uw veronderstelde interesses om zo de personalisering van de nieuwsbrief te verbeteren. Vervolgens evalueren wij de informatie op basis van uw toestemming conform art. 6 alinea 1 zin 1 lit. a AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u overeenkomstig artikel 7 lid 3 UWG regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG.

De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Als de nieuwsbrief wordt verzonden via een dienstverlener die in de VS is gevestigd, is deze gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de reclame-e-e-mail is opgenomen.

Postreclame en uw recht van bezwaar
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te versturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een reclamebenadering naar onze klanten die primeren in het proces van belangenafweging volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f AVG.

De reclame-mailings worden namens ons verwerkt door een serviceprovider aan wie wij uw gegevens doorgeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Cookies

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, wordt op sommige pagina’s van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens de art. 6 alinea. 1 zin 1 littera f AVG die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

PlugIns voor sociale media

Gebruik van de sociale plugins van Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest met behulp van de Shariff-oplossing
Op onze website worden sociale knoppen gebruikt door sociale netwerken.

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet volledig als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen met behulp van een HTML-link. Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen.

Klik op een van de knoppen, er wordt een nieuw venster van uw browser geopend en u roept de pagina van de betreffende serviceprovider op, waarop u (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens) bijv. op de knop Vind ik leuk of Delen kunt drukken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals de mogelijkheid van contact en uw relevante rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeveiliging informatie van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.phphttps://twitter.com/privacyhttp://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.htmlhttps://help.instagram.com/155833707900388https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Video-plugins voor Youtube
Deze website integreert content via de videoplatformdienst Youtube. Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in een optimale presentatie van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging.

Youtube wordt geëxploiteerd door Google LLC (www.google.com). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Voor video’s van Youtube, die op onze site zijn geïntegreerd, wordt de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de website wordt verzameld en opgeslagen op YouTube, tenzij zij de video afspelen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google: http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html.”.

Vimeo Video Plugins
Deze website integreert content via de videoplatformdienst Vimeo.

Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, Verenigde Staten (“Vimeo”). Overeenkomstig art. 6 alinea. 1 zin 1 lit f AVG, dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren in een optimale presentatie van ons aanbod die primeren in het proces van belangenafweging.

De traceertool Google Analytics wordt automatisch geïntegreerd in video’s van Vimeo die geïntegreerd zijn op onze site. We hebben geen invloed op de instellingen van tracking en de analyseresultaten die op deze manier verzameld worden en kunnen ze niet zien. Daarnaast worden web beacons voor websitebezoekers ingesteld door Vimeo-video’s te embedden.

Om het gebruik van Google Analytics tracking cookies te voorkomen, kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browser plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw mobiele apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in Vimeo’s informatie over gegevensbescherming op https://vimeo.com/privacy

Onze online aanwezigheid op social media platforms

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms zorgt voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. Wij informeren u daar over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze websites op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Aan de hand van deze gegevens worden zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om advertenties binnen en buiten de platformen te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden op uw terminal meestal cookies gebruikt. Het bezoekersgedrag en de interesses van de gebruikers worden in deze cookies opgeslagen.

Deze dient in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f. AVG om onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan onze belangen, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belanghebbenden. Indien u door de betreffende Social Media Platform Operators wordt verzocht om toestemming (overeenkomst) voor de gegevensverwerking, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking art. 6 exp. 1 lit. een AVG.

Als de bovengenoemde social media platforms in de VS zijn gevestigd, is het volgende van toepassing: De Europese Commissie heeft een besluit genomen over de geschiktheid voor de VS. Dit gaat terug op het privacyscherm tussen de EU en de VS. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kunt u bekijken op https://www.privacyshield.gov/list
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, evenals een contactoptie en uw rechten en instelopties voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de aanbieders gegevensbescherming informatie hieronder gelinkt. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Twitter: https://twitter.com/personalization
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

Verzenden van herinneringen per e-mail

Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling conform art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. a AVG, wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail een evaluatieherinnering te sturen.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst.

In andere gevallen worden verzoeken om evaluatie verzonden als tegenprestatie voor gratis lidmaatschap en dus als integraal onderdeel van de lidmaatschapsovereenkomst. In deze gevallen is de verwerking van de gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en derhalve gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b, van het AVG.

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;

conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;

conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking

  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang, of
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen

is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

  • u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;

Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze privacy officer van het bedrijf.

Functionaris voor gegevensbescherming
Subbelrather Str. 15c
50823 Keulen
privacy@trustedshops.com

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.